Thống kê kênh YouTube

Thống kê kênh YouTube

Thống kê kênh YouTube

Công cụ tìm thống kê kênh YouTube giúp bạn tìm số liệu thống kê đầy đủ của bất kỳ kênh YouTube nào. Nó giúp bạn tìm ID kênh, Biểu trưng kênh, Tiêu đề kênh, tổng số lượt xem, lượt thích, nhận xét, mô tả, ngày và giờ xuất bản, tổng số lượt xem của kênh, tổng số người đăng ký, tổng số video, quốc gia và thông tin về kênh.</ p>

</bảng>Thống kê kênh YouTube là gì?Thống kê kênh YouTube đề cập đến một tập hợp các chỉ số giúp người tạo và người dùng nội dung hiểu được hiệu suất kênh của họ và nội dung của kênh. Những chỉ số này bao gồm:

  • Lượt xem: Số lần một video đã được xem.

  • Người đăng ký: Số người đã đăng ký kênh và nhận thông báo khi video mới được đăng.

  • Thời gian xem: Tổng thời gian người xem đã dành để xem video trên một kênh.

  • Mức độ tương tác: Lượng tương tác và phản hồi mà kênh nhận được từ khán giả, chẳng hạn như lượt thích, nhận xét, chia sẻ và đăng ký.

  • Nhân khẩu học: Thông tin về đối tượng, chẳng hạn như tuổi, giới tính, vị trí và sở thích.

  • Nguồn lưu lượng truy cập: Các nguồn lưu lượng truy cập vào kênh, bao gồm tìm kiếm, đề xuất, mạng xã hội và các trang web khác.

  • Doanh thu: Số tiền mà một kênh kiếm được thông qua quảng cáo, tài trợ và các phương thức kiếm tiền khác.

Những số liệu thống kê này có thể giúp người sáng tạo nội dung hiểu được hiệu quả hoạt động của kênh và đưa ra quyết định sáng suốt về nội dung cũng như chiến lược tiếp thị của họ. Chủ sở hữu kênh có thể xem số liệu thống kê về kênh của họ bằng cách chuyển đến trang tổng quan YouTube Studio.

Kết quả
Hình thu nhỏ Biểu trưng của Kênh/Thương hiệu.
Tiêu đề kênh Tiêu đề của kênh
ID kênh ID duy nhất của kênh
Đã xuất bản tại Ngày và giờ xuất bản
Tổng số lượt xem Tổng số lượt xem video của kênh
Tổng số người đăng ký Tổng số người đăng ký kênh
Tổng số Video Tổng số video của kênh hiện đang phát trực tiếp.
Quốc gia Quốc gia của kênh này.
Mô tả Giới thiệu về phần của kênh và động cơ đằng sau việc tạo ra kênh này.